Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ελληνική Ιθαγένεια σε 2η Γενιά Μεταναστών

Στον πλανήτη 903-2Φ του 3ου τεταρτημόριου, που φιλοξενεί ζωή εξωπλανητικής προέλευσης, η κυρίαρχη μορφή ζωής, η επομονομαζόμενη felis catus έχει αρχίζει να παρακμάζει εδώ και δέκα χιλιετίες, εκμεταλλεύοντας μία άλλη μορφή ζωή του πλανήτη, ανθρωπίδας που αποκαλείται homo sapiens sapiens, ζωντας ζωή χαρισάμενη με την διαγαλαξιακή έννοια.
Το είδος homo sapiens sapiens, έχει διαιρεθεί αυτόκλητα σε φυλές και είδη, δηλώνοντας πλήρη συσκότιση διανοητικής αντίληψης, αφήνοντας όλη την δομή της εγκεφαλικής του δραστηριότητας στις έξι του αισθήσεις.
Περιληπτικά, ο homo sapiens sapiens αυτοορίζεται ως ειρηνικό ον, μα τα χρονικά του αποτελούνται επί το πλείστον από εχθρικές, εμφύλιες διαμάχες. Αριθμώντας τεράστιο αριθμητικά πληθυσμό, έχουν αποικήσει όλη την επιφάνεια του πλανήτη, διαιρώντας τον με πρωτοφανή τρόπο στα λεγόμενα Κρατίδια, τα οποία αρχικά χαρακτηρίζονται από τους ιδρυτές τους και στην συνέχεια τα Κρατίδια χαρακτηρίζουν τους κατοίκους.

Το πραγματικά περίεργο συμβαίνει όταν ένας αριθμός homo sapiens sapiens κινηθεί από ένα Κρατίδιο 1 σε ένα Κρατίδιο 2.
Περίπτωση 1: Αν το Κρατίδιο 1 > από το Κρατίδιο 2 τότε η μετακίνηση συμβαίνει για πολεμικούς λόγους.
Περίπτωση 2: Αν το Κρατίδιο 1 < από το Κρατίδιο 2 τότε αυτό συμβαίνει για λόγους αυτοσυντήρησης ή βιοποριστικούς. Το σύμβολο της ανισότητας προκύπτει από κριτήρια του κρατιδίου, που το καθιστούν είτε ισχυρό, είτε αδύναμο σε σχέση με ένα άλλο. Στην δεύτερη περίπτωση, αυτόματα το κρατίδιο 2 αναπτύσσει homo sapiens sapiens, οι οποίοι τείνουν να απομακρύνουν τους homo sapiens sapiens στο κρατίδιο 1, χρησιμοποιώντας την άρθρωση λόγου και ανάπτυξη γραπτής γλώσσας που έχουν αναπτύξει για την μεταξύ τους επικοινωνία, πιστεύοντας πως τα λεγόμενα Κρατίδια που έχουν δημιουργηθεί, προϋπήρχαν της λογικής, δαιμονοποιώντας την βιοποικιλότητα του είδους τους και τέλος χάνοντας το νόημα της ύπαρξής τους στην αντιπαλότητα όχι μόνο μεταξύ τους μα εναντίον των πάντων, μεταξύ άλλων και του πλανήτη που ευδοκίμησαν.

Για όλα αυτά, το κυρίαρχο felis catus παραμένει ασυγκίνητο. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του στο διαγαλαξιακό συνέδριο κυρίαρχων-αντιπρόσωπων ειδών, δήλωσε "Τα σκάφη είναι έτοιμα και θα την κάνουμε όταν τελειώσουν οι γατοτροφές. Νιάου!"